MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSTY

Výsledky správního řízení pro školní rok 2019/2020

Přijato:

01/19

02/19

03/19

04/19

05/19

06/19

07/19

Prokorátová Jaroslava, ředitelka školy

Zápis do MŠ Písty


MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSTY,OKR. NYMBURK,PÍSTY49, 289,13 ZVĚŘÍNEK

VYHLAŠUJE

ZÁPIS K DOCHÁZCE

do MŠ od školního roku 2019 - 2020

Dne 18.04.2019 v 15.30 hodin v mateřské škole budou poskytnuty informace o zápisu do MŠ, bude si možné vyzvednout přihlášky do MŠ, případně můžete stahovat níže na této stránce.

Odevzdání řádně vyplněných přihlášek ředitelce školy bude probíhat dne 03.05.2019 od 10.00

do 15.00 hodin. Občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte s sebou.

Jaroslava Prokorátová

ředitelka MŠ

Upřesnění termínů průběhu přijímání k předškolnímu vzdělávání do MŠ Písty

18.04.2019 - od 7.30 do 16.00 hod. vyzvednutí přihlášek

03.05.2019 - od 10.00 do 15.00 hod. - odevzdání řádně vyplněné přihlášky, seznámení se s kritérii pro přijímání + přidělení registračního čísla

09.05.2019 - zahájení správního řízení

15.05.2019 - od 10.00 hod. do 12.00 hod. - nahlédnutí do správního spisu a možnost vyjádření se k podkladům rozhodnutí

22.05.2019 - zveřejnění výsledků přijímání k předškolnímu vzdělávání, od 13.00 hod. do 15.00 hod. - osobní vyzvednutí a podepsání rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zákonným zástupcem dítěte. Kdo bude požadovat kladné rozhodnutí, bude mu ofoceno.


Žádost o přijetí