MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSTY

Výlet do ZOO

Foto - Čevená Karkulka

https://www.rajce.net/a17285484

Divadelní představení

V pátek 21. 5. 2021 navštíví naši MŠ loutkové divadélko s pohádkou ,,Červená karkulka".

Poplatek za představení vybereme po akci.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3.KVĚTNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyinformuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání. Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinnostíod 3.5.2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující- V mateřských školách od 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze. V těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ).

Instruktážní video - testování  žáků
Jak testujeme - odkaz o testování pro rodiče 

https://testovani.edu.cz/pro-rodice 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

o V mateřských školách

▪ dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí

▪ dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

Před zahájením vyučování se doporučuje s dítětem, žákem (případně jejich zákonnými zástupci) nebo studentem projít jednotlivé položky tohoto seznamu. V případě, že dítě, žák nebo student na některou z položených otázek odpoví kladně nebo evidentně vykazuje dané příznaky, nebude mu umožněna prezenční výuka. Takový žák musí opustit budovu školy podle pravidel uvedených v Manuálu.

Dítě, žák, student vykazuje známky nebo uvádí, že pociťuje:

*zvýšenou tělesnou teplotu

*suchý kašel

*dušnost

*zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)

*ztrátu chuti a čichu

*bolest v krku

*bolest svalů a kloubů

*rýmu / ucpaný nos

*bolest hlavy


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení. Do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.  Dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021, kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.


Distanční výuka pro předškoláky

Odkaz na video k distanční výuce v týdnu 22. 3 - 26. 3. 2021

https://edu.ceskatelevize.cz/video/401-knihy?vsrc=porad&vsrcid=kosticky%7Epredskolni

Uzavření MŠ nadále trvá

INFORMACE KPROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD22.BŘEZNA 2021 DO 28.BŘEZNA2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyinformuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.Informace k provozu MŠ

     Od 26.2.2021 přijala vláda opatření č. 200, kdy se zakazuje přítomnost dětí v mateřské škole. Informace o ošetřovném naleznete na https://www.cssz.cz/web/cz . Podle nových pravidel škola nevyplňuje žádná potvrzení. Od pondělí 8. 3. 2021 ,po ukončení jarních prázdnin, budeme pro předškolní děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, vždy 1x týdně v úterý v 15, 30 hodin předávat pracovní úkoly pro tyto děti. Další týden nám odevzdají splněné úkoly a dostanou jiné na další týden a to do 21. 3. 2021 po dobu uzavření mateřské školy.

Uzavření MŠ

V týdnu 1. 3. - 5. 3. 2021 bude MŠ uzavřena.

KARNEVAL

Ve středu 10. 3. 2021 uspořádáme v MŠ v dopoledních hodinách pro děti karneval. Prosíme rodiče o přípravu masek.

Keramika hrou

Ve druhém pololetí tohoto školního roku bude pokračovat kroužek Keramika hrou.

Uhraďte prosím poplatek ve výši 780,- Kč.

Děkujeme

Uzavření MŠ

MŠ je uzavřena od 23. 12. 2020 do 31. 12. 2020. Provoz bude obnoven 4. 1. 2021.

Uzavření MŠ

Ve dnech 16. 11. a 17. 11. 2020 bude MŠ uzavřena.

FOTO Hudební představení Krejčík Honza

https://www.rajce.net/a17017943

Uzavření mateřské školy

Ve dnech 28.10. (státní svátek), 29.10. a 30.10.2020 bude mateřská škola uzavřena.

Divadelní představení v MŠ 

Fotografování

Pozadí pro focení

Informativní schůzka na školní rok 2020/2021


KROUŽEK KERAMIKY

Ve školním roce 2020/2021 nabídneme dětem možnost vyzkoušet si práci s keramickou hlínou.  Kroužek je vhodný pro děti od 5 let. Prosíme rodiče, aby si rozmysleli účast a případně děti přihlásili při  schůzce na začátku školního roku.

Divadélko v lesní školce - foto

https://www.rajce.net/a16813158

 Znovuotevření mateřské školy Písty

 MŠ plánujeme znovuotevřít 11. 5. 2020. Provoz mateřské školy se bude řídit přísnými hygienickými opatřeními.

Děti budou docházet do MŠ za těchto podmínek:

- provoz školy bude od 6,30 - 16,00 hodin

- děti budou nejpozději v 8,00 ve škole, později nebudou do budovy vpuštěny

- docházka je dobrovolná - není nutné plnit předškolní docházku

- počet dětí ve třídě bude snížen na 15, přednostně bude vyhověno dětem, jejichž rodiče jsou zaměstnány mimo domov a nemají možnost si zajistit jiný způsob péče o děti

- do šatny budou rodiče vpouštěni po jednom s tím, že u vchodových dveří proběhne dezinfekce rukou a při předávání dítěte do třídy mu bude změřena teplota

- nemocné dítě nebude do MŠ přijato ( rýma, kašel, teplota)

- během dne se bude MŠ několikrát denně dezinfikovat

- lůžkoviny se budou převlékat 1x za týden

Odpovězte do 7. 5. 2020 na telefonní číslo 724289966 - ředitelka školy nebo na emailovou adresu ms-pisty@seznam.cz

Kdo se do 7. 5. 2020 nepřihlásí k docházce, nebude poté přijat.

Děkuji a těším se na všechny v MŠ.

Jaroslava Prokorátová, ředitelka školy

Uzavření MŠ

Vážení rodiče,

uzavření MŠ nadále trvá a to do odvolání. O otevření budete včas infomováni.Vážení rodiče,

od pondělí 16. března 2020 je MŠ Písty uzavřena s ohledem na šíření nemocnění Covid - 19. V současné chvíli jde o uzavření na 14 dní. O změnách  Vás budeme informovat.

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)


Rodičům dětí do věku 10 let, kterých se uvedené opatření týká, tj. jejich děti nemohou být v péči školského/dětského zařízení, náleží ošetřovné. Pokud má však toto opatření za následek, že např. již není možné z personálních důvodů zajistit provoz mateřské školy, a z tohoto důvodu je uzavřena i mateřská škola, bude se tato situace řešit stejným způsobem.

Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit.

Zaměstnanec o výplatu ošetřovného žádá tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.

Tiskopis žádosti  a další informace najdete na stránkách ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Maškarní rej

Ve čtvrtek 5. 3. 2020 proběhne v MŠ v dopoledních hodinách maškarní rej. Prosíme rodiče, aby dětem připravili masky.

Uzavření MŠ

V době jarních prázdnin od 24. 2. do 1. 3. 2020 bude MŠ uzavřena. Provoz začne dne 2. 3. 2020.

Divadlo


Školní stravování

FOTOGRAFOVÁNÍ

V pátek 15.11.2019  od 8.00 hod. proběhne v MŠ fotografování, Půjde o foto s vánočním motivem. 

DIVADLO

FOTO momentky z MŠ 2019/2020

https://otaska.rajce.idnes.cz/MS_momentky_sk._rok_19_20/

Do alba budou postupně přidávány další fotografie.

Výlet ZOO Chleby

Na výlet pojedeme ve čtvrtek 26.9.2019. Odjezd od MŠ v 8.30 hod. Obědvat budeme v MŠ.

Sportovní oblečení, láhev s pitím, sušenka  nejlépe suchá bez čokolády. Prosím nedávat bonbony a žvýkačky, jsou nevhodné do autobusu.

Informativní schůzka pro rodiče

V úterý 27.8.2019 v 16.00 hod. v MŠ.

Jdeme do lesa na delší vycházku

Upozornění

Platba za hudební představení

Informace k výletu


Výlet

V pátek 31. 5. 2019 pojedeme na výlet do Toulcova dvora. Odjíždět budeme v 7.30 hod. od MŠ a vrátíme se na oběd.

https://www.toulcuvdvur.cz/3428-statecek-s-domacimi-zviratkyFOTO - momentky

   Postupně budou přidávány další fotografie 

https://otaska.rajce.idnes.cz/MS_Pisty_-_momentky_jaro_2019

FOTO - PLAVÁNÍ

   Postupně budou přidávány další fotografie 

  https://otaska.rajce.idnes.cz/MS_PISTY_-_bazen_Kolin_duben_2019                                                 

Představení Ošklivé káčátko

Vybíráme 91,-Kč

PLAVÁNÍ

Plavání v kolínském bazénu začíná 26. 3. - 11. 6. ( 12 lekcí )

26. 3., 2. 4., 9. 4., 16. 4., 23. 4., 30. 4., 7. 5., 14. 5., 21.5., 28. 5., 4. 6., 11. 6. 2019

Cena 1200,-Kč + autobus

S sebou: batoh - plavky, osuška, pití, igelitová taška na mokré věci

                            


Divadlo v MŠ

Ve čtvrtek 21. 3. 2019 proběhne v MŠ během dopoledne divadelní představení "Ošklivé káčátko"

Peníze vybereme po představení, podle počtu dětí


Maškarní rej se soutěžemi

Prosíme rodiče, aby dětem na úterý 26. 2. 2019 připravili do šatny masky. Převlékat do masek se budeme až po svačině. Děkujeme.

Uzavření MŠ

V týdnu od 18. 2. 2019 do 22. 2. 2019 bude MŠ uzavřena.

Vzpomínka na vánoční tvoření s rodiči

FOTO - https://otaska.rajce.idnes.cz/MS_Pisty_vanocni_tvoreni_s_rodici_2018/

Provoz MŠ o Vánocích

Během vánočních svátků bude MŠ uzavřena. Provoz bude znovu zahájen ve čtvrtek 3. 1. 2019.

Pozor změna !!!

Do divadla jedeme zítra 6. 12. 2018


Vánoční besídka

Besídka  proběhne formou tvořivé dílny rodičů s dětmi. Vyrábět budeme vánoční svícen.

Těšíme se na Vaši účast v úterý 18.12.2018 v 15,00 hod.


Divadlo

Ve středu 5.12.2018 jedeme do Nymburka na představení ,,Čert vem anděla"

Jedeme linkovým autobusem, cena za představení je 45,-Kč.


Divadlo

Za představení v Poděbradech ze dne 20.11.2018 vybíráme 125,- Kč

Vstupné 50,-

Autobus 75,-

Přítomno 16 dětí

Výlet

Dobrovická muzea - polodenní výlet s programem

V pátek 30. 11. 2018 odjezd objednaným autobusem od MŠ v 7.45 hod.

Divadelní představení

,,Jak náš žebříček o šprušle přišel" - Krejčík Honza - Divadlo Na kovárně v Poděbradech

Představení se uskuteční 20. 11. 2018

Odjezd v 9.45 hod. od MŠ objednaným autobusem

FOTO - Červená Karkulka

https://otaska.rajce.idnes.cz/MS_Pisty-Cervena_Karkulka_rijen_2018/

Za představení vybíráme 75,-Kč

Návštěva u hasičů

Dne 18.10.2018 pojedeme s dětmi do Nymburka na den otevřených dveří do HZS Nymburk.

S sebou do batůžku: pláštěnka ( podle počasí ), sušenka (suchá, bez čokolády), pití

Oblečení sportovní, pohodlné

https://www.hzscr.cz/hzs-stredoceskeho-kraje.aspx

                                  

Divadlo v MŠ

V pondělí 15.10.2018 od 8.30 hod. navštíví naši školku divadélko s pohádkou ,,Karkulka''.

Vstupné vybereme po představení.

Informativní schůzka

V úterý 28. 8. 2018 se od 16.00 hod. koná informativní schůzka pro rodiče ( bez účasti dětí ).

Hudební představení

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 proběhlo v MŠ hudební představení "Z pohádky do pohádky".

Vybíráme 94,-Kč

https://www.jiribily.cz/

FOTO: https://otaska.rajce.idnes.cz/MS_Pisty_-_hudebni_predstaveni_cerven_2018/Hledání pokladu

V pátek půjdeme v dopoledních hodinách na delší vycházku do místního lesa. Prosíme maminky o batůžky s pitím, vhodnou obuv, případně postříkejte děti repelentem proti klíšťatům. Poklad bude jistě sladký, není proto třeba dávat do batůžků sladkosti.

Vyšetření zraku

Ve středu 30.5.2018 od 9,30 proběhne v MŠ vyšetření zraku pro přihlášené děti.

Vybíráme 150,-Kč.

 https://www.primavizus.cz/Fotografování

V pátek 18.5.2018 v 8,00 hod. se budeme fotit - soubory + společná fotografie celé třídy.Výlet

V pátek 18.5.2018 v 9,30 hod. jedeme do EKOCENTRA HUSLÍK.

Jde o polodenní výlet s programem. Obědvat budeme v MŠ.

https://ekocentrumhuslik.cz/